ریبون هایتی HITI CS320

ریبون هایتی HITI CS320

قابلیت تعدادی چاپ ریبون پرینتر هایتی CS320 :

ریبون رنگی 200 پرینت

ریبون مشکی 1000 پرینت

و مابقی ریبونهای چاپگر هایتی (طلایی ، نقره ای ، قرمز ، آبی ، سفید) 1000 پرینت ، چاپ می گیرند .

ریبون هایتی HITI CS200

ریبون هایتی HITI CS200

قابلیت تعدادی چاپ ریبون هایتی CS200 :

ریبون رنگی 400 پرینت

ریبون مشکی 1000 و 2000 پرینت

و مابقی ریبونهای هایتی (طلایی ، نقره ای ، قرمز ، آبی ، سفید) در دو مدل 1000 و 2000 پرینت ، چاپ می گیرند .

ریبون هایتی HITI

ریبون هایتی HITI با مشخصات اصلی و قیمتی مناسب .

ریبونهای اورجینال سری پرینترهای هایتی HITI مدل هایتی CS200 و HITI CS320 .

انواع ریبونهای پرینتر هایتی در دو نوع ریبون رنگی و ریبونهای تک رنگ تقسیم می شوند .

ریبون دستگاه هایتی

ریبون پرینتر HITI

قابلیت ریبون رنگی هایتی HITI

ریبون رنگی چاپگر هایتی 200 و هایتی 320 از پنج پنل تشکیل شده است .

ریبون مشکی (BLACK-K) چاپگر HITI CS200 و HITI CS320 از یک پنل تشکیل شده است .

هایتی ریبون

ریبون هایتی

تعریف ریبون رنگی هایتی :

ریبون رنگی هایتی HITI متشکل از پنل های زیر می باشد :

پنل y زرد،M قرمز،Cآبی و پنل K مشکی، o نیز لایه overlay می باشد که وظیفه آن محافظت از چاپ می باشد .

ریبون YMCKO HITI

ریبون YMCKO هایتی

تعداد چاپ ریبون دستگاه هایتی HITI CS200

ریبون رنگی دستگاه هایتی HITI CS200 قابلیت 400 پرینت به صورت تکرو را داراست

ریبون تکرنگ  دستگاه هایتی در دو مدل 1000 پرینت و 2000 پرینت عرضه می شود .

تعداد چاپ ریبون هایتی

تعداد چاپ ریبون هایتی HITI CS200

تعداد چاپ ریبون  هایتی HITI CS320 :

ریبون رنگی هایتی 320 قابلیت 200 پرینت به صورت تکرو را داراست .

ریبون مشکی HITI CS320 قابلیت 1000 پرینت را دارد . RIBBON-PRINTER-HITI

تعداد چاپ ریبون HITI CS320

تعداد چاپ ریبون هایتی 320

توضیح کامل در خصوص تعداد چاپ ریبون هایتی HITI CS200

ریبونهای رنگی هایتی HITI CS200 YMCKO:400 رو چاپ
ریبون رنگی همراه یک پنل اضافه مشکی  YMCKOK 170 رو چاپ
ریبون نصف رنگی HITI  YMCKO 1/2: 560 رو چاپ
ریبون تک رنگ چاپگر هایتی شامل مشکی (BLACK) طلایی (GOLD) ، نقره ایی (SILVER) ، قرمز (RED) و سفید (WHITE)  و بقیه 1000 پرینت و 2000 پرینت می باشند .